Een cv op maat. Dat kost tijd, maar verhoogt de kans op resultaat.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

In onze praktijk zien en beoordelen we veel cv’s. Wat ons opvalt is dat professionals anders tegen het opstellen van een cv aankijken dan klanten. Waar klanten vooral snel en compleet willen zien of de professional een passende kandidaat is, wil de professional vaak uitputtend over zijn ervaring vertellen.

Dat rijmt niet altijd met elkaar. Te veel informatie is niet goed, te weinig informatie ook niet.


Daarom hieronder de 5 handvatten om een goed cv aan te leveren.

  1. Een cv mag in totaal niet meer dan 5 A4 pagina’s in omvang zijn, inclusief motivatie en mag uiteraard geen taalfouten bevatten. Engelstalig alleen als daar specifiek om gevraagd wordt;
  2. Gebruik de 1e pagina van het cv voor het samenvatten waarom u de best passende kandidaat bent voor de gevraagde functie. Het beste is daarbij om de eisen, wensen en gunningscriteria die de klant in de vacature formuleert stuk voor stuk te benoemen. Geeft per eis, wens of gunningscriterium aan in welke mate u eraan voldoet, waaruit dat blijkt en waar en wanneer u gedaan heeft wat gevraagd wordt;
  3. Benoem de door u gevolgde opleidingen. U hoeft daarin niet uitputtend te zijn. Voldoende is om de opleidingen te benoemen die gevraagd worden, en degenen die naar uw mening voor de rol eveneens relevant kunnen zijn;
  4. Benoem uw werkervaring in chronologische volgorde. Werkervaring ouder dan 7 jaar enkel als die qua actuele kennis en ervaring relevant zijn voor de rol die u moet gaan vervullen. Beperk u bij het beschrijven van de werkervaring tot datgene dat relevant is voor de rol die u moet gaan vervullen, en die uitdiept wat u op de eerste pagina heeft gemeld qua voldoen aan eisen en wensen;
  5. Verklaar “gaten” in uw werkverleden. Laat de opdrachtgever niet gissen. Als u een tijd zonder opdracht heeft gezeten begrijpt een opdrachtgever dat best, maar die wil dan vooral weten wat u in zo’n periode wel hebt gedaan.

Kortom, maak het cv op maat voor de vacature. Dat kost tijd, maar verhoogt de kans op resultaat enorm.

Help de klant om voor u te kiezen, en maak geen zoekplaatje van een cv.

Succes !