Overzicht

Vacature : R60004 – Unitmanager GIT & Infra netwerken

Klant : Ministerie van Defensie

Standplaats : Zeist / remote

Startdatum : 1 september 2023

Einddatum :  31 augustus 2024

Optie op verlenging : Ja, 3 keer 12 maanden

Aantal uur per week : 38

Tariefindicatie :  Maximum tarief €93,00 per uur (all-in, ex BTW)

Uiterste datum reactie : 6 juni 2023 om 17:00 uur

Voor inzetten bij Defensie geldt dat na gunning eerst een MIVD screening (VGB niveau B) moet worden uitgevoerd. Doorlooptijd daarvan is 8-13 weken. Pas na een positieve screening kan feitelijk gestart worden. Kandidaten met een opzegtermijn, of die pas na ca 3 maanden beschikbaar zijn hebben dus de voorkeur.

Doorleen is niet toegestaan.

Opdrachtbeschrijving

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de sectie Netwerken van de afdeling GIT&Infra. Daarin zijn de LAN componenten van het IT Netwerken geclusterd en deze zullen de komende jaren gefaseerd over gaan naar een nieuwe beheerafdeling. Het WAN deel van het IT Netwerk wordt ondergebracht bij de sectie Connectivity van de afdeling Platform Services Defensie. De doelstelling van zowel de sectie Netwerken als de sectie Connectivity is het exploiteren van de Netwerkinfrastructuur en hierop ICT Services te verzorgen, op een zodanige wijze dat effectief tegemoetgekomen kan worden aan de wensen en eisen van de klant en dat de invulling daarvan op een zo efficiënt mogelijke wijze plaatsvindt. Om dat te kunnen bereiken zal er nauw samengewerkt moeten blijven worden tussen de secties, immers de WAN en LAN componenten vormen samen het IT Netwerk van Defensie. Voor de komende jaren zal er extra aandacht en begeleiding nodig zijn voor de medewerkers. Zij krijgen te maken met verandering van werkomgeving en werkinhoud daar er ook nieuwe innovaties zullen worden doorgevoerd in het beheer van de netwerken. Er gaat behoefte ontstaan naar nieuwe competenties en technische vaardigheden waardoor de gap tussen huidig en nieuw worden gedefinieerd en door middel van opleidingen met een meerjarenplanning worden gedicht. Daarnaast moet er inhoudelijke aansluiting komen tussen de huidige functieomschrijvingen en de van toepassing zijnde eCF profielen. Je zorgt voor de ruimte, middelen en het vertrouwen dat nodig is om het gewenste niveau van onze dienstverlening te handhaven en waar mogelijk nog verder te laten excelleren. Je neemt deel aan verschillende gremia waarin je jouw aandachtsgebied of de sectie vertegenwoordigd voor de dagdagelijkse operatie of voor de langere termijn en anticipeert daarop.

Eisen (allemaal knock-out)

 • Kandidaat heeft 3 jaar aantoonbare werkervaring als leidinggevende in een ITIL gestuurde IT beheeromgeving;
 • Kandidaat heeft 3 jaar aantoonbare kennis van en werkervaring met het leidinggeven aan technisch personeel dat WAN/LAN netwerken beheert met meer dan 30.000 aansluitingen;
 • Kandidaat heeft 5 jaar uitgebreide kennis van en ervaring met het ontwikkelen van functieomschrijvingen op basis van eCF profielen en competenties;
 • Kandidaat heeft minimaal een HBO diploma;
 • Heeft 3 jaar ervaring in het gebruik van eCF profielen om daarmee behoeftes t.a.v. competenties en technische vaardigheden te identiceren die op korte en lange termijn gaan ontstaan;
 • Heeft 3 jaar ervaring in:
  • het pro-actief zoeken naar en initiëren van mogelijke verbeteringen in processen;
  • het zorgdragen voor het personeel (vast/inhuur/inleen);
  • het bijdragen aan de kwaliteit van de afdeling door deel te nemen aan evaluaties en verbetertrajecten;
  • het optimaal inzetten van de juiste medewerkers voor de juiste klus.

Wensen (niet knock-out, maar wel toelichten bij de motivatie)

 • Kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 3 jaar gewerkt in een (grote) overheidsorganisatie (bij voorkeur de defensie IT organisatie);
 • Kandidaat is ervaren in het samenstellen van aantrekkelijke vacatureteksten;
 • Kandidaat heeft inhoudelijke en aantoonbare kennis en ervaring van gebruikte technologieën in WAN en LAN netwerken (bij voorkeur minimaal 3 jaar werkervaring);
 • Kandidaat heeft meerdere jaren specifieke kennis en ervaring met het coachen en ontwikkelen van technisch personeel in de ICT sector en beschikt over een ITIL certificering (bij voorkeur minimaal 3 jaar werkervaring);
 • Kandidaat heeft ruime ervaring met het begeleiden van medewerkers die door een reorganisatie van werkinhoud en omgeving gaan veranderen. Waarbij ook herplaatsings- en bijscholingstrajecten van toepassing kunnen zijn of worden (bij voorkeur minimaal 3 jaar werkervaring).

Wil je op deze vacature reageren?

Stuur dan cv van max 5 pagina’s in het Nederlands naar hvginkel@yunga.nl

Licht alle eisen toe met jouw relevante ervaring en schrijf een motivatie.

Vermeld je beschikbaarheid en het all-in tarief.